Організатори

Організаторами Фестивалю Реформації Україна – Корея, 16 та 17 червня 2017 року, на території Київського палацу спорту є Українська Міжцерковна Рада та Рух за Святе Місто (Республіка Південна Корея), за підтримки R500.UA

Українська Міжцерковна Рада (УМР) була створена у травні 2003 року з метою сприяння зближенню, взаємодії та єдності християнських церков. УМР є колегіальним органом, до складу якого можуть входити об’єднання церков, християнські місії та впливові місцеві церкви.

На сьогодні склад УМР становить 21 член. УМР також співпрацює з іншими об’єднаннями громадян, релігійними організаціями та церквами, як в Україні, так і за її межами. Діяльність УМР здійснюється на засадах і принципах добровільності, гласності, законності та рівноправності всіх її членів. У своїй діяльності УМР керується Біблією, Конституцією України, Статутом УМР та рішеннями засідань УМР.

УМР ставить перед собою такі цілі:

  • благовістя народові цінності Християнської віри;
  • проведення широкої духовної та культурно-просвітницької діяльності;
  • сприяння поширенню українського та світового досвіду, діалогу і взаємопорозуміння у духовних сферах життя суспільства;
  • відстоювання принципів Біблійних заповідей у суспільстві;
  • пропагування взаємоповаги, терпеливості і братолюбства між людьми та християнськими конфесіями;
  • відродження, формування, розвиток, збереження та примноження християнських, етнічних, історичних, моральних, духовних та культурних цінностей в суспільстві;
  • сприяння впровадженню програм і проектів у культурній, соціальній, освітній, науковій, політичній та економічній сферах життя українського суспільства;
  • сприяння процесів державотворення, законодавчої ініціативи з питань регулювання державно-конфесійних відносин, благодійництва та соціального захисту.

Прес конференція організаторів в УНІАН.